Page Title

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: НАЙДВАРТАЙ, ҮР АШИГТАЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАЖ ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН ТУЛГУУР ХҮЧ БОЛНО

ТАНИЛЦУУЛГА


 

БАЙГУУЛАГДСАН: 1959 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр

Нийт ажиллагсадын тоо: 390

Гүйцэтгэх захирал: Г.Баярсайхан

Ерөнхий инженер: Ш.Мөнхжаргал

БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн 1959 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 367 дугаар тогтоолоор Улаанбаатар хотын дулаацуулах байгууламжийн ашиглалт, засварыг хариуцах үүрэгтэй Дулааны шугам сүлжээний ашиглалтын газрыг байгуулснаар тус компани анх байгуулагдсан төдийгүй Монгол улсад төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем үүсч хөгжих эхлэл тавигдсан. Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 164 дүгээр тогтоолоор бие даасан "Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ" Төрийн Өмчит Хувьцаат Компанийн ("УБДС" ТӨХК) хэлбэрт шилжин одоог хүртэл ажиллаж байна. 2004 онд ЭХЗГ-ын  56 дугаар тогтоолоор олгосон "Дулаан түгээх", "Дулаанаар зохицуулалттай хангах" тусгай зөвшөөрлийг авсан. Компанийн эзэмшлийн шугам, тоноглол  

Компанийн эзэмшлийн шугам, тоноглолТоо, хэмжээ
1Дулааны төв магистраль шугам15 ширхэг
2Даралт өргөх насос станц10 ширхэг
3ДЦС-аас ДДТ хүртэл дамжуулах сүлжээ                 ø150 – ø1200 мм голчтой дулааны шугам380 км урттай
4ø20 – ø1000 мм голчтой хаалт5114 ширхэг
5ø150 – ø1000 мм голчтой компенсатор782 ширхэг
6Павильон путка25 ширхэг
7Худаг, камер, ил зангилаа цэгүүд1322 ширхэг
8Халаалтын цогц төхөөрөмжЕ-866, С-728, НС №4 ХЦТ 3 ширхэг

  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХАМРАХ ХҮРЭЭ "Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ, борлуулалт, шинэ хэрэглэгчийн холболт, тооцоо судалгаа, горим тохируулга, хэтийн төлөв, орон нутгийн дулаан хангамжийн горимын тооцоо, тохируулга, зүгшрүүлгийн ажлыг  хариуцан гүйцэтгэнэ."   ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ:

 • Нийслэл хотын төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдсон хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр тасралтгүй, хэвийн найдвартай хангах, дамжуулах шугам тоноглолын засвар үйлчилгээг чанартай хийх.
 • Дулааны эрчим хүчний борлуулалтын орлогыг бүрэн цуглуулах, эх үүсгүүрүүдэд хугацаанд нь төлбөрийг төвлөрүүлэх.
 • Дулааны эх үүсгүүрүүдэд боловсруулсан дулааны эрчим хүчний чанарт хяналт тавьж алдагдалгүй дамжуулах.
 • Шинээр холбогдох хэрэглэгчдийн барилга, объектын дулааны хэрэглээг судалж, гидравлик тооцоог хийж боломжтой барилгуудад техникийн нөхцөлийг зохих журмын дагуу олгож хэрэгжилтэнд хяналт тавих, гэрээ байгуулж дулаанд холбох.
 • Хэрэглэгчийн дулааны шугам тоноглолын засвар, үйлчилгээг чанартай хийлгэж өвлийн оргил ачааллыг амжилттай давах, дулааны эрчим хүчний ашиглалтын үеийн хяналтыг тогтмол тавьж зүй бус хэрэглээг бууруулах, хэрэглэгчдэд мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх.
 • Дулааны эрчим хүчний хэрэглээний өсөлттэй уялдуулан дулааны шугам тоноглолын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг төлөвлөх .
 • Сүлжээний гидравлик тооцоог хийж горим боловсруулах.
 • Техникийн шаардлагын дагуу зураг хянаж тодруулга хийх, техник хяналтыг тавих.
 • Төв болон салаа шугам хэрэглэгчийн узельд тохируулга, зүгшрүүлгийг хийх.
 • Дулааны тоолуурын ашиглалтад хяналт тавих, засвар үйлчилгээ хийх, баталгаажуулах.
 • Шинэ дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх.
 • Аймгийн төвүүдийн дулаан хангамжийн системийн горимын тооцоог хийх, тохируулга, зүгшрүүлэг хийх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, хяналт тавих зэрэг үйлдвэрлэлийн үндсэн үйл ажиллагааг эрхэлж байна.

Дулаан түгээх, дулаанаар зохицуулалттай хангах,0.7-40.0 ата хүртэл даралттай шугам хоолой, ДДТ-ийн засвар, угсралт, түүний туршилт, тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ, 0.7-40.0 ата хүртэл даралттай шугам хоолой, ДДТ-ийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах, дулааны тоолуур, хэмжих хэрэгслийг суурилуулах, засварлах зэрэг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч "УБДС" ТӨХК нь өнөөдрийн байдлаар нийт 376 инженер техникийн ажилтан, албан хаагчтайгаар, 15 үйлдвэрлэлийн нэгж хэсгийн дотоод удирдлагын бүтэц зохион байгуулалттайгаар  үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

55th_anniversary
ebook60th_anniversary
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ БА ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ
Эрчим хүчний хүрэлцээ ба хэмнэлт