Page Title

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: НАЙДВАРТАЙ, ҮР АШИГТАЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАЖ ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН ТУЛГУУР ХҮЧ БОЛНО

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ЧАНАРТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ШААРДЛАГАД НИЙЦҮҮЛЭН МЭРГЭЖЛИЙН ТҮВШИНД ТАСРАЛТГҮЙ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНГА САЙЖРУУЛАН АЖИЛЛАНА.