Page Title

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: НАЙДВАРТАЙ, ҮР АШИГТАЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАЖ ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН ТУЛГУУР ХҮЧ БОЛНО

ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛ

Үйлдвэрчний эвлэл  нь ажилтан, ажилчдын эвлэлдэн нэгдэж

зохион байгуулсан байнгын ажиллагаатай ардчилсан байгууллага юм.

ueh@ubds.energy.mn

ueh.ubds@gmail.com