КОМПАНИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕРИЙН ОРЛОГЧ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС ТҮГЭЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХАРИУЦСАН ДЭД ЗАХИРАЛ БАРУУН ТҮГЭЭХ ТӨВ ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН АЛБА ГОРИМ ТОХИРУУЛГЫН АЛБА ДАМЖУУЛАХ СҮЛЖЭЭНИЙ АШИГЛАЛТ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС ДОТООД ХЯНАЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС ТЕХНОЛОГИЙН ХОЛБОЛТЫН ХЭСЭГ ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЛБА ХАНГАМЖ, ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭСЭГ ДАМЖУУЛАХ СҮЛЖЭЭНИЙ ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛЫН АЛБА ДУЛААНЫ ТООЛУУР, ДАРАЛТЫН ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ ЗҮҮН ТҮГЭЭХ ТӨВ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ДЭД ЗАХИРАЛ БОРЛУУЛАЛТ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЭЛТЭС АЖ АХУЙ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА