Page Title

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: НАЙДВАРТАЙ, ҮР АШИГТАЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАЖ ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН ТУЛГУУР ХҮЧ БОЛНО

Холбоо барих

Факс : 342397
Email : dhsub@ubds.energy.mn
Дуудлагын Төв: 70047005
 
 

ГЭРЭЭ ТООЦООНЫ ИНЖЕНЕРҮҮД:

Хэрэглэгчийн дулааны гэрээ хийх, Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, Төлбөр тооцооны талаар лавлагаа өгөх

Утас: 75753047-219


ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА хариуцсан ажилтан:

 Утас: 75753047-242

БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН:

Албан бичиг, өргөдөл гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэлтийн талаар мэдээлэл өгөх

Утас: 75753047-274


ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ХАРИУЦСАН ИНЖЕНЕР:

Техникийн нөхцөл хүссэн иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох материалын дагуу техникийн комиссын хуралд оруулж танилцуулна.

Утас: 75753047-290


БОРЛУУЛАЛТЫН НЯ-БО:

Орлого тушаах хэрэглэгчдэд баримт бичиж үйлчилнэ. Төлбөрийн үлдэлдлийг тулгаж баталгаажуулна.

Утас: 75753047,76763030-211

CALL CENTER

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт, гомдлын мэдээлэл лавлагааг дуудлагын төвийн

7004-7005

дугаар дээр хүлээн авч байна.