Page Title

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: НАЙДВАРТАЙ, ҮР АШИГТАЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАЖ ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН ТУЛГУУР ХҮЧ БОЛНО

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ШИНЭЭР АВАХ
Техникийн комиссын шийдвэрМонгол Улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.8 дахь хэсэг, Эрчим хүчний сайдын 2013 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 03 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: 1. Дулааны техникийн нөхцөл олгох ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтын ёсоор шинэчлэн баталсугай. 2. Хэрэглэгчдийг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох техникийн нөхцөл олгохдоо Эрчим хүчний сайдын 2013 оны 3 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан "Дулааны техникийн нөхцөл олгох журам", Төрийн нарийн бичгийн даргын 2013 оны 24 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан "Дулааны техникийн нөхцөл олгох ажлын хэсгийн ажиллах журам" -ыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллахыг ажлын хэсгийн дарга, Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга (Б.Насантогтох/-т үүрэг болгосугай. 3.Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 83 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.Техникийн нөхцөл хүсэж буй иргэн, хуулийн этгээд дараах материалыг бүрдүүлнэ.Үүнд:- Барилгын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар /Улаанбаатар хотын Ерөнхий архитекторын баталсан/- Албан бичиг, өргөдөл- Техникийн нөхцлийн хуулбар- Баригдсан барилга нь өмнө нь төлөвлөлтгүй баригдсан хуучны барилга бол архитектур төлөвлөлтийн даалгавар шаардлагагүй ба тэр талаар нотолсон бичгийг нийслэлийн хот байгуулалт, хөгжлийн газраас авч хавсаргана.- Газрын гэрчилгээ болон үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар- Кадастрын зураг- Байршлын зургийг тэмдэглэсэн өнгөт зураг /google map/- Барилгын фото зураг (хүсэлт илгээх үеийн)- Эскиз зургийг үндэслэн 1 Гкал/цаг хүртэл ачаалал бүхий барилгад техникийн нөхцөл олгох асуудлыг шийдвэрлэнэ. Дээрх материалыг бүрдүүлсэн бол компанийн техникийн нөхцөл хүлээн авах https://tn.dulaan.mn сайтад зааврын дагуу хавсарган хүсэлтээ илгээнэ.Техникийн нөхцөл хариуцсан ажилтануудтай доорхи хаягаар харилцана уу.Утас: +976-75753047-253 Факс: +976-11-342397 И-мэйл: tn@ubds.energy.mn"ДУЛААНЫ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОХ" АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН:Комиссын даргаар: • Эрчим Хүчний Яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргаОрлогч даргаар: ЭХЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Дулааны хэлтсийн даргаКомиссын нарийн бичгийн даргаар : ЭХЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Дулааны хэлтсийн мэргэжилтэнГишүүд: • Эрчим хүчний яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Хуулийн хэлтсийн дарга • Эрчим хүчний яамны Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын ахлах мэргэжилтэн • Нийслэлийн хот төлөвлөлт, Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтсийн дулааны инженер • "Диспетчерийн үндэсний төв" ХХК-ийн дэд захирал бөгөөд ерөнхий диспетчер • "Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ" ТӨХК-ийн ерөнхий инженер Техникийн нөхцөл хариуцсан инженерУБДС ХК-ийн техникийн нөхцөл олгох комиссын гишүүд Комиссын даргаар: • "Улаанбаатар дулааны сүлжээ" ХК-ийн Ерөнхий инженерКомиссын нарийн бичгийн даргаар: • Шинэ хэрэглэгчийн холболтын хэлтсийн техникийн нөхцөл хариуцсан инженерүүдГишүүд: Горим тохируулга, мэдээлэл судалгааны албаны дарга • Шинэ хэрэглэгчийн холболтын хэлтсийн дарга • Үйлдвэрлэл хөгжлийн хэлтсийн дарга • Диспетчерийн үндэсний төвийн Тэргүүн дэд захирал бөгөөд Ерөнхий диспетчер • Нийслэлийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал • Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дулаан хариуцсан мэргэжилтэн

Техникийн нөхцөл авах заавар .