ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОХ

Техникийн комиссын шийдвэр


Монгол Улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.8 дахь хэсэг, Эрчим хүчний сайдын 2013 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 03 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 1.  Дулааны техникийн нөхцөл олгох ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтын ёсоор шинэчлэн баталсугай.
 2.  Хэрэглэгчдийг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох техникийн нөхцөл олгохдоо Эрчим хүчний сайдын 2013 оны 3 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан "Дулааны техникийн нөхцөл олгох журам", Төрийн нарийн бичгийн даргын 2013 оны 24 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан "Дулааны техникийн нөхцөл олгох ажлын хэсгийн ажиллах журам" -ыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллахыг ажлын хэсгийн дарга, Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга (Б.Насантогтох/-т үүрэг болгосугай.
 3. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 83 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Техникийн нөхцөл хүсэж буй иргэн, хуулийн этгээд дараах материалыг бүрдүүлнэ.

Үүнд:

Улаанбаатар хотын Ерөнхий архитекторын баталсан

 • Барилгын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
 • Эскиз зургийг үндэслэн 1 гкал/цаг хүртэл ачаалал бүхий барилгад техникийн нөхцөл олгох асуудлыг шийдвэрлэнэ.

Техникийн нөхцөл хариуцсан ажилтануудтай доорхи хаягаар харилцана уу.

Утас: +976-75753047-253   Факс: +976-11-342397  И-мэйл: tn@ubds.energy.mn

"ДУЛААНЫ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОХ" АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН:

Комиссын даргаар: 

 • Эрчим Хүчний Яамны  Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

Орлогч даргаар:

 • ЭХЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Дулааны хэлтсийн дарга

Комиссын нарийн бичгийн даргаар : 

 • ЭХЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Дулааны хэлтсийн мэргэжилтэн

Гишүүд: 

 • Эрчим хүчний яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Хуулийн хэлтсийн дарга
 • Эрчим хүчний яамны Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын ахлах мэргэжилтэн
 • Нийслэлийн хот төлөвлөлт, Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтсийн дулааны инженер
 • “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК-ийн дэд захирал бөгөөд ерөнхий диспетчер
 • “Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ” ТӨХК-ийн ерөнхий инженер
 • “Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ” ТӨХК-ийн техникийн нөхцөл хариуцсан инженер

УБДС ХК-ийн техникийн нөхцөл олгох комиссын гишүүд 
Комиссын даргаар: 

 • “Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ХК-ийн Тэргүүн дэд захирал бөгөөд Ерөнхий инженер

Комиссын нарийн бичгийн даргаар: 

 • Технологийн холболтын хэлтсийн техникийн нөхцөл хариуцсан инженерүүд

Гишүүд: 

 • Горим тохируулгын албаны дарга
 • Технологийн холболтын хэлтсийн дарга
 • Үйлдвэрлэл хөгжлийн хэлтсийн дарга
 • Диспетчерийн үндэсний төвийн Тэргүүн дэд захирал бөгөөд Ерөнхий диспетчер
 • Нийслэлийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал
 • Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дулаан хариуцсан мэргэжилтэн

CALL CENTER

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт, гомдлын мэдээлэл лавлагааг дуудлагын төвийн

7004-7005

дугаар дээр хүлээн авч байна.