ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

Манай компани нь Дулааны цахилгаан II,III,IV станцууд, Амгалан дулааны станцад үйлдвэрлэсэн дулааны эрчим хүчийг өөрийн эзэмшлийн Ø150-Ø1200 мм голчтой нийт 380 км урттай 15-н магистраль шугам болон 10-н даралт өргөх насосны станцаар дамжуулан Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбогдсон 2838 аж ахуйн гэрээтэй хэрэглэгч, Улсын болон хувийн орон сууцны конторуудын 2973 Гкал/ц-ийн дулааны тооцоот ачаалал бүхий 12500 гаруй барилга, объектын халаалт, халуун ус, салхивчийн дулааны эрчим хүчний хэрэглээг жилийн турш тасралтгүй, найдвартай хэвийн ханган ажиллаж байна.

Сүүлийн жилүүдэд гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд нийслэл хотод барилгажилт эрчимтэй явагдаж жилд дунджаар 150-230 Гкал/ц-ийн дулааны тооцоот ачаалал бүхий 250-450 гаруй барилга, байгууламжийг хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд шинээр холбогдож байгаа бөгөөд дулаан түгээлт жилдээ 5-8%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Шинээр холбогдсон хэрэглээ, дулааны шугам тоноглолын өргөтгөл, шинэчлэлт, шинээр шугам угсралтын ажил хийгдэж байгаатай  холбоотойгоор дамжуулах, түгээх сүлжээний усан эзэлхүүн жил бүр нэмэгдэж байгаа хэдий ч төв болон хэрэглэгчийн шугам, тоноглолын засвар үйлчилгээг чанартай хийж, техник хяналтыг сайжруулан ашиглалтын түвшинг дээшлүүлж, хэрэглэгч дээрх зүй бус усны алдагдал бууруулах арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулан ажилласны дүнд хотын сүлжээний нэмэлт усны зарцуулалтыг жил бүр бууруулан, техник эдийн засгийн үзүүлэлтийг дээшлүүлэн байна.

Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 211 дүгээр тогтоол, Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 269 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Цахилгаан, дулааны эрчим хүч, дулааны уурын төлбөр тооцоог зохицуулах түр журам”-ын хэрэгжилтийг хангаж өнгөрсөн оны мөн үеээс илүү хэрэглээтэй буюу төлбөр гарсан хэрэглэгчийн нэхэмжлэхийг цахимаар хүргүүлэх, техникийн нөхцөл болон бүхий л үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэн хэрэглэгчдэд хүндрэл чирэгдэлгүй үйлчилгээг үзүүлж байна.

Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахалт өвчин манай улсад мөн тархаж хүнд цаг үед тус компани нь оновчтой бүтэц зохион байгуулалт хийн ажиллаж, зорилтот түвшний ажлуудыг ханган биелүүлж, батлагдсан горим ажиллагааг хэрэгжүүлэн гэмтэл саатал багатайгаар 2020-2021 оны халаалтын улирлын өвлийн оргил ачааллыг амжилттай давж нийслэл хотын хэрэглэгчдийн дулаан хангамжийн найдвартай, тасралтгүй, үйл ажиллагааг бүрэн ханган ажиллалаа.

Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд нийслэл хотод ажиллаж байсан 386 ширхэг халаалтын зуухыг бүрэн зогсоож  81.4 Гкал/ц-ийн дулааны ачаалал бүхий 595 барилга, объектыг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбож иргэд оршин суугчдын ая тав тухтай ажиллаж амьдрах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн өгсөн.

Цаг үеийн хөгжил дэвшилтэй уялдуулан шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр тус компани нь жил бүр анхаарч ажиллаж байгаа бөгөөд 2021 онд тус компани нь Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк, Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийг сайжруулах хэд хэдэн багц ажил, томоохон төсөл хөтөлбөрүүд, дулааны шугамын өргөтгөл шинэчлэлт, алсын зайн хяналт, удирдлагын скада систем, ухаалаг тоолуурын системийг нэвтрүүлэн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж бэлтгэл ажлууд хангагдсан.

Ойрын жилүүдэд төлөвлөсөн ажлуудыг хийж гүйцэтгэснээр нийслэл хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугам сүлжээний ашиглалт, найдвартай ажиллагааны түвшин дээшилж, хамрах хүрээ тэлж, өсөн нэмэгдэх дулааны эрчим хүчний хэрэглээг хангаж нэгж дулааны үр ашиг, чанар хүртээмж өсөх юм.

Хэрэглэгч та бүхэн илч түгээсэн чанартай дулааны эрчим хүчээр тасралтгүй хангагдаж Монгол орны гал голомт мөнхөд мандан бадрах болтугай.