logo
УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

Үйлчилгээнүүд

Веб сайт түр засвартай байгаа тул та дараах үйлчилгээнүүдээс сонгон үйлчлүүлнэ үү. Дуудлагын төвийн утас: 7004-7005

Дулааны техникийн
нөхцөл

Төвлөрсөн дулаан хангамжид шинээр холбогдох, өөрчлөлт оруулах

Үйлчилгээ авах
Тоолуурын техникийн
нөхцөл

Тоолуур шинээр суурилуулах хүсэлт илгээх (Иргэн/Хуулийн этгээд)

Үйлчилгээ авах
Гэрээтэй хэрэглэгчийн
систем

Гэрээтэй хэрэглэгчийн системд хандах (УБДС ТӨХК-тэй гэрээтэй хэрэглэгч)

Үйлчилгээ авах
Дулааны тоолуурын
лаборатори

Тоолуурын нэхэмжлэх татаж авах (Тоолуурын лаборатори)

Үйлчилгээ авах
Зураг хянуулах
хүсэлт илгээх

Тусгай зөвшөөрөлтэй зургийн компаниуд зураг хянуулах хүсэлт илгээнэ

Үйлчилгээ авах
Тоолуур тохируулгад
хүлээлгэн өгөх

Тоолуур суурилуулах тусгай зөвшөөрөлтэй компаниуд хүсэлт илгээнэ

Үйлчилгээ авах