“Эрчим хүчний зохистой хэрэглээг сурталчлах” чиглэлээр ажлын хэсэг байгуулагдлаа.

Эрчим хүчний салбарын өвлийн их ачааллыг хүндрэлгүй давах, хэрэглэгчдийг найдвартай, тасралтгүй эрчим хүчээр хангах, хэрэглээний огцом өсөлтөөс үүсч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэгч олон нийтэд эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашиг, зохистой хэрэглээг цахим хуудас, эрчим хүчний үнэ цэнэ сошиал хуудас, мэдээллийн самбар болон бусад мэдээ мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан сурталчлах, зөвлөмж мэдээллийг түгээх, хэмнэлтийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр цахилгаан, дулаан түгээх хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид болон хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвүүдийн төлөөлөл хамрагдсан ажлын хэсэг байгууллагдлаа.

Тус ажлын хүрээнд “Эрчим хүчний үнэ цэнэ” page хуудсанд байршсан мэдээ, мэдээлүүдээс хүргэж байна