Улаанбаатар хотын баруун хэсгийн дулааны шугам сүлжээг шинэчлэх ажил хугацаандаа дуусна.