Page Title

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: НАЙДВАРТАЙ, ҮР АШИГТАЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАЖ ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН ТУЛГУУР ХҮЧ БОЛНО

УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ

төрийн өмчит хувьцаат компани

ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ, ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНИЙ ТАСРАЛТГҮЙ, НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГААГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ,

ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ХҮРГЭХ ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ ЖИЛ

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ЧАНАРТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ШААРДЛАГАД НИЙЦҮҮЛЭН МЭРГЭЖЛИЙН ТҮВШИНД ТАСРАЛТГҮЙ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНГА САЙЖРУУЛАН АЖИЛЛАНА.